Tarief

Het uur tarief dagopvang is 6,35 euro per uur

Werkt met vast aantal uur per maand

Kinderopvang  Limbabwe is een erkende kinderopvang en ik sta ook ingeschreven in de Landelijke Register 152503328

kvk nummer :   00000623433

 

De Wet Kinderopvang biedt ouders die gebruik maken van erkende opvang de mogelijkheid om financiële tegemoetkoming te ontvangen van de overheid